[Βιβλιοκριτική] Spivey, Nigel, Songs on Bronze

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.ΜΑ, 2007, pages 1171-1176

Issue:
Pages:
1171-1176
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μυθολογία, Ελλάς
Notes:
Nigel Spivey, Songs on Bronze, Farrar· Straus· Giroux, New York 2005