Από τη συλλογή λαογραφικού υλικού στη διαθεματική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού : η καθοδήγηση των πανεπιστημιακών λαογράφων και η ανταπόκριση των δασκάλων

Part of : Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας ; No.Μ, 2004, pages 175-191

Issue:
Pages:
175-191
Parallel Title:
From collecting folklore material to an inter-thematic approach to folk culture : guidance by academic folklorists and responses by teachers
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Abstract:
This study makes reference to the historical conditions under which school teachers undertook the extensive task of recording traditional folk culture during the decades immediately following the Greek revolution of 1821 against Ottoman rule and the creation of the modern Greek state. This they were encouraged to do by the first folklorists of Greece, in particular by Nicolaos Politis (1852-1921), the creator of Greek folklore.This movement is still in existence, whilst those gathering folklore material have made improvements to their methods, particularly since teaching training colleges have been upgraded to the status of universities.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πανεπιστήμια
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία