[Βιβλιοκριτική] Blomberg, Mary, Observations on the Dodwell painter

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.3, No.1-2, 1982, pages 276-279

Issue:
Pages:
276-279
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα = Notices on books
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ζωγραφική
Notes:
Blomberg, Mary, Observations on the Dodwell painter (The Museum of Mediterranean Antiquities, Medelhavsmuseet, Memoir 4), Stockholm 1983, σσ 92, είκ. 47 (4 σχέδια καί 43 διαγράμματα), 50 πίν.