[Βιβλιοκριτική] Connor, W. Robert, Thucydides

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.3, No.1-2, 1982, pages 274-275

Issue:
Pages:
274-275
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα- Notices on books
Subject:
Subject (LC):
Notes:
W. Robert Connor, Thucydides, Princeton, 1984 (σελ. 266).