[Βιβλιοκριτική] Stiewe, Klaus; Holzberg, Niklas (Hrsg.,εκδότες), Polybios

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.3, No.1-2, 1982, pages 271-273

Issue:
Pages:
271-273
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα = Notices on books
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Klaus Stiewe και Niklas Ηοlzberg (Hrsg., εκδότες), Polybios (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Wege der Forschung 347), Darmstadt 1982, σελ. XX+448.