[Βιβλιοκριτική] Brommer, Frank, Theseus. Die Taten des griechischen Helden in der antiken Kunst und Literatur

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.3, No.1-2, 1982, pages 269-271

Issue:
Pages:
269-271
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα- Notices on books
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Frank Brommer, Theseus. Die Taten des griechischen Helden in der antiken Kunst und Literatur (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt 1982. Σελίδες VIII+162+Tafeln.