[Βιβλιοκριτική] Patzer, Harald, Die griechische Knabenliebe

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.3, No.1-2, 1982, pages 266-267

Issue:
Pages:
266-267
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα- Notices on books
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Harald Patzer, Die griechische Knabenliebe (Franz Steiner Verlag GMBH), Wiesbaden 1982. Σελίδες 131.