[Βιβλιοκριτική] Nicolet, Hélène; en collaboration avec, Delepierre, Jean; Delepierre, Marie; Rider, Georges Le (Sylloge Nummorum Graecorum. France Bibliothèque Nationale. Cabinet des Médailles. Collection Jean et Marie Delepierre

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.3, No.1-2, 1982, pages 245-246

Issue:
Pages:
245-246
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα- Notices on books
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αρχαία νομίσματα , Ελλάς
Notes:
Sylloge Nummorum Graecorum. France Bibliothèque Nationale. Cabinet des Médailles. Collection Jean et Marie Delepierre, par Hélène Nicolet en collaboration avec Jean Delepierre, Marie Delepierre, Georges Le Rider.