[Βιβλιοκριτική] Σωτηρόπουλος, Δημήτρης Α., Κράτος και μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.30, No.102, 2008, pages 100-103

Issue:
Pages:
100-103
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοσιονομικά, Ευρώπη
Notes:
Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Κράτος και μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη: Ελλάδα-Ισπανία-Ιταλία-Πορτογαλία, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2007.