[Βιβλιοκριτική] Λίποβατς, Θάνος, Το όνομα του πατέρα και η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.97, 2007, pages 83-86

Issue:
Pages:
83-86
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θάνος Λίποβατς, Το όνομα του πατέρα και η δυσφορία μέσα στον πολιτισμό, Πόλις, Αθήνα 2007, 306 σ.