[Βιβλιοκριτική] Παπαδημητρίου, Δέσποινα Ι., Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.97, 2007, pages 82-83

Issue:
Pages:
82-83
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Δέσποινα I. Παπαδημητρίου, Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. Η συντηρητική σκέψη στην Ελλάδα 1922-1967, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2006, 328 σ. + 16 σ. εικόνες