Το πολιτικό παράδοξο

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.97, 2007, pages 31-42

Issue:
Pages:
31-42
Section Title:
Σχόλια
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
σοσιαλισμός
Notes:
Πρώτη δημοσίευση Esprit, Μάιος 1957. Το άρθρο περιλαμβάνεται στη δεύτερη έκδοση της συλλογής κειμένων του P. Ricoeur, Histoire et vérité, Seuil, Παρίσι 1964