Έχει φύλο η λογοτεχνία; : το παράδειγμα του ιρλανδικού national tale και η Sydney Owenson, Lady Morgan (1776-1859)

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.29, No.97, 2007, pages 22-30

Issue:
Pages:
22-30
Section Title:
Σχόλια
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο αυτό ξεκίνησε ως συμμετοχή στο Στρογγυλό Τραπέζι: Το φύλο της γραφής: Η παρέμβαση των γυναικών στο δημόσιο πεδίο (Πρόγραμμα κοινωνικού φύλου, Τμήμα Ι.Α.Κ.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Απρίλιος 2005)