[Βιβλιοκριτική] Kautsky, John H., Social Democracy and Aristocracy: Why socialist labor movements developed in some industrial countries and not in others, [Σοσιαλδημοκρατία και Αριστοκρατία: γιατί αναπτύχθηκαν σοσιαλιστικά εργατικά κινήματα σε ορισμένα βιομηχανικά κράτη και όχι σε άλλα;]

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.30, 2007, pages 156-164
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
156-164
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
σοσιαλισμός, εργατικό κίνημα
Notes:
John H. Kautsky, Social Democracy and Aristocracy: Why socialist labor movements developed in some industrial countries and not in others, [Σοσιαλδημοκρατία και Αριστοκρατία: γιατί αναπτύχθηκαν σοσιαλιστικά εργατικά κινήματα σε ορισμένα βιομηχανικά κράτη και όχι σε άλλα;], Transaction Publishers, New Brunswick 2001, 231 σελ.