Έννοιες και θεωρία : ένα σχόλιο για τη συμβολή του κλάδου της συγκρουσιακής πολιτικής στη μελέτη των κοινωνικών κινημάτων

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.30, 2007, pages 32-42
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
32-42
Parallel Title:
Concepts and theory : commentary on the contribution of the contentious politics field in the study of social movements
Author:
Abstract:
Το κείμενο των Στέλιου Αλεξανδρόπουλου, Νίκου Σερντεδάκι και Ιωσήφ Μποτετζάγια για τη μετεξέλιξη του ελληνικού περιβαλλοντικού κινήματος είναι πολλαπλός χρήσιμο: (α) συνοψίζει και περιοδολογεί την πορεία ενός σύγχρονου συλλογικού υποκειμένου ' (β) υποδεικνύει κοινούς ερευνητικούς τόπους με άλλα παρεμφερή αντικείμενα -όπως κόμματα και κομματικά συστήματα ' και, (γ) εκλαμβάνοντας το εγχείρημα ως ευκαιρία για δημιουργική έγκληση και επεξεργασία της θεωρίας των κοινωνικών κινημάτων, δίνει λαβή και ερεθίσματα για περαιτέρω συζήτηση. Οι γραμμές που ακολουθούν φάοδοξούν να προωθήσουν τον τρίτο τομέα -τη θεωρητική συζήτηση- και, πιο ειδικά, μια συγκεκριμένη πτυχή της με δυνητικά κρίσιμες προεκτάσεις για τη δυναμική αναπτυσσόμενη ελληνική ερευνητική κοινότητα. Πρόκειται για άσκηση σαν κι αυτές που ολόψυχα και εξακολουθητικά ενέπνεαν και τον Στέλιο που τόσο πρόωρα έφυγε από κοντά μας.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κοινωνικά κινήματα
Notes:
Περιέχει γραφήματα