[Βιβλιοκριτική] Moutsopoulos, E., Thought, Culture, Action. Studies in the Theory of Values and its Greek Sources

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.43, 2005, pages 249-252

Issue:
Pages:
249-252
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ε. MOUTSOPOULOS, Thought, Culture, Action. Studies in the Theory of Values and its Greek Sources. Athens: Academy of Athens, Centre for Research on Greek Philosophy, 2006, pp. 138