Αισθητική ή φιλοσοφία της τέχνης;

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.41, No.Α, 2001, pages 51-59

Issue:
Pages:
51-59
Parallel Title:
Aesthetic or philosophy of art?
Section Title:
Ανακοινώσεις/papers/articles
Author:
Abstract:
It has been suggested that we should put aside the well-known and famous term ‘Aesthetics’ and use the more accurate term: ‘Philosophy of Art’, given that nowadays the term ‘Aesthetics’ has nothing to do with the content of the subject. Many changes have occurred in the character and function of Art over the past centuries. There are strong indications which reveal that all aesthetic interpretations are based on the interpreter’s or spectator’s philosophical point of view and that there are no neutral interpretations. Thus the term ‘philosophy of art’ covers the subject better and illustrates the interpreter’s or spectator’s original intentions precisely. Other philosophical branches are cited that have also changed terms, like the old term ‘theory of knowledge’ which has almost been transformed into ‘epistemology’. It is also claimed that today, all sciences tend to formalize their ‘philosophy’ and end up with branches like ‘History and Philosphy of Mathematics’, or ‘History and Philosophy of Physics’, so that the term ‘History and Philosophy of Art’ sounds normal and more appropriate. Finally, this paper reports that Modern Greek language and terminology face a great danger in the misuse of the term ‘Aesthetics’ in irrelevant fields, such as ‘beauty’ and “neurophysiology”!
Subject:
Subject (LC):