Αντιαμερικανισμός και ελληνική δεξιά στη μεταψυχροπολεμική εποχή

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.35, 2010, pages 89-129
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
89-129
Parallel Title:
Anti-americanism and greek right wing parties in th post Cold War era
Author:
Abstract:
Η αφομοίωση του αντιαμερικανικού λόγου από τον δεξιό πολιτικό χώρο εντάσσεται στις ιδεολογικές συνέπειες του τέλους του Ψυχρού Πολέμου. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εξής, σημειώνεται μια ουσιαστική αποδυνάμωσα της φιλοαμερικάνικης παράδοσης της Δεξιάς, σε συνδυασμό με την εμπέδωση μιας φοβικής αντίληψης για τη θέση της Ελλάδας στο μεταδιπολικό σκηνικό. Η τάση αυτή συμβαδίζει με την προσπάθεια του δεξιού χώρου να προσεταιριστεί παραδοσιακά στοιχεία της αριστερής ταυτότητας, όπως ο αντπμπεριαλισμός και η αρνητική στάση απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, η απουσία ενός συγκροτημένου και ενοποιητικού θεωρητικού υποβάθρου οδηγεί συχνά σε αντιφάσεις. Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε την «αντανάκλαση» αυτών των εξελίξεων στο επίπεδο της μαζικής επικοινωνίας και του δημόσιου λόγου.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κόμματα, διεθνείς σχέσεις, Ελλάς, Ηνωμένες Πολιτείες
Notes:
Ένα προσχέδιο του άρθρου παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική», που διοργάνωσε το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 6-7 Δεκεμβρίου 2008