Η αυταρχική θεωρία της πολιτικής και το πρόβλημα των αξιών (C. Schmitt)

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.21, 2003, pages 139-155
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
139-155
Section Title:
Καταθέσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):