[Βιβλιοκριτική] Επιστήμη και Κοινωνία. Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.26, 2005, pages 163-167
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
163-167
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πανεπιστήμια
Notes:
Επιστήμη και Κοινωνία. Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τεύχος 13, φθινόπωρο-χειμώνας 2004 και τεύχος 14, άνοιξη-καλοκαίρι 2005: Πανεπιστήμια I & II