[Βιβλιοκριτική] Σωτηρέλης, Γιώργος Χ., Θρησκεία και εκπαίδευση (κατά το σύνταγμα και την ευρωπαίκή σύμβαση): από τον κατηχητισμό στην πολυφωνία

Part of : Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης ; No.4, 1994, pages 139-145
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
139-145
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Γιώργος X. Σωτηρέλης, Θρησκεία και εκπαίδευση (κατά το σύνταγμα και την ευρωπαϊκή σύμβαση): από τον κατηχητισμό στην πολυφωνία, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1993, 449 σελ.