[Βιβλιοκριτική] Brun, P., L’orateur démade, essai d’histoire et d’historiographie

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.12, No.1-2, 2003, pages 363-364

Issue:
Pages:
363-364
Section Title:
Βιβλιοκρισίες-Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αθήνα
Notes:
P. Brun, L’orateur Démade, Essai d’histoire et d’historiographie, Bordeaux, Ausonius 2000, De Boccard, 199 σελ. ISBN 2 91 0023 22 2