[Βιβλιοκριτική] Huß, Werner, Ägypten in hellenistischer Zeit (332-30 v. Chr.)

Part of : Αρχαιογνωσία ; Vol.12, No.1-2, 2003, pages 359-362

Issue:
Pages:
359-362
Section Title:
Βιβλιοκρισίες-Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αίγυπτος
Notes:
Werner Huß, Ägypten in hellenistischer Zeit (332-30 v. Chr.), München (Beck) 2001, σελ 885.