Μετάφραση

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.32, No.108, 2010, pages 24-31

Issue:
Pages:
24-31
Parallel Title:
Translation : theory, culture & society
Section Title:
Άρθρα-Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μεταφράσεις
Notes:
Τίτλος πρωτοτύπου: Naoki Sakai, “Translation”, Theory, Culture & Society, SAGE Publications, London, 2006, Vol. 23(2-3): 71-86, Ο Ναόκι Σακάι είναι καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Ασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Cornell. Έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων το Translation and Subjectivity [Μετάφραση και υποκειμενικότητα]. Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος έκδοσης του Traces, μιας πολύγλωσσης σειράς για την πολιτιστική θεωρία και τη μετάφραση