Λαϊκισμός : τι σημασία έχει τ' όνομα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.32, No.110, 2010, pages 70-79

Issue:
Pages:
70-79
Section Title:
Φάκελος
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
λαϊκισμός
Notes:
Ο Ernesto Laclau διδάσκει πολιτική θεωρία στο Northwestern University των ΗΠΑ και στοUniversity of Essex της Βρετανίας. Είναι ο ιδρυτής του διδακτορικού προγράμματος«Ιδεολογία και ανάλυση του λόγου» καθώς και του Κέντρου Θεωρητικών Μελετών τουUniversity of Essex. Το τελευταίο του βιβλίο είναι το On Populist Reason, Verso, Λονδίνο 2005. Στα ελληνικά έχουν μεταφραστεί τα βιβλία του Πολιτική και ιδεολογία στη μαρξιστική θεωρία, μτφρ. Γ. Ανανιάδης, εκδ. Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1983 και Για την επανάσταση στην εποχή μας, μτφρ. Γ. Σταυρακάκης, νήσος, Αθήνα 1997, «Populism: What’s in a Name?»: το κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στον συλλογικό τόμο που επιμελήθηκε ο Francisco Panizza με τίτλο Populism and the Mirror of Democracy, Verso, Λονδίνο 2005, σ.32-49