Ανασκαφές στην αρχαία Σκιώνη και στα αρχαία Στάγειρα κατά το 1991

Part of : Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη ; Vol.5, No.1, 1991, pages 319-333

Issue:
Pages:
319-333
Parallel Title:
Excavation at ancient Skione and ancient Stageira in 1991
Author:
Abstract:
In 1991 the excavation at Scione and Stageira yielded the following: Two large trenches at Scione (10x10 and 4x21 m.) yielded Classical building remains. About fifty masonry stones scattered in an ancient shaft, were found in the first of the trenches, while the angle of a big 5th century building built with isodomicmasonry was discovered in the second. On the northern hill of ancient Stageira part of a Hellenistic wall (60 m. long), an Archaic sanctuary and part of an Archaic paved road were excavated. The discovery of the southern and earliest wall (350 m. long) which crossed the peninsula of ancient Stageira from one side to the other was very important. Three excavational trenches in this area yielded big parts of the wall and the fortification: circular and square towers, drainage pipes etc. The height of the wall here was preserved up to four metres. Finally, the rescue excavation at Nea Potidaia of Chalcidice yielded the marble body of a late Archaic kouros.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Χαλκιδική, συνέδρια
Notes:
Περιέχει εικόνες, Στην ανασκαφή της Σκιώνης συμμετείχε η φοιτήτρια Α. Καγιούλη, ενώ σ’ αυτήν των αρχαίων Σταγείρων και κατά διαστήματα έλαβαν μέρος οι: Μ. Πολυχρονάκη, Ν. Καρύδας, Ελ. Χίτσιου, Ελ. Μέλλιου (πτυχιούχοι Αρχαιολογίας), Στ. Δεληλάμπου (συντηρητής), Μ. Βουλαλά (σχεδιάστρια), Ιω. Γιαννάκης (αρχιτέκτονας) και Κ. Τουτουτζίδης (φωτογράφος). Σ’όλους τους παραπάνω ο συγγραφέας του άρθρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες.