[Βιβλιοκριτική] Avdela, Efi; D’ Cruze, Shani; Rowbotham Judith, (επιμ.) Problems of Crime and Violence in Europe, 1780-2000. Essays in Criminal Justice, πρόλ. Jeffrey S. Adler

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.33, No.115, 2011, pages 96-97

Issue:
Pages:
96-97
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εγκληματικότητα, βία, Ευρώπη
Notes:
Efi Avdela / Shani D’ Cruze / Judith Rowbotham (επιμ.), Problems of Crime and Violence in Europe, 1780-2000. Essays in Criminal Justice, πρόλ. Jeffrey S. Adler, The Edwin Mellen Press, Λέβιστον-Κουήνστον-Λαμπέτερ 2010, 352 σ.