Λύκειο των Ελληνίδων : μπορεί ένα ερευνητικό εκδοτικό εγχειρίδιο να αποτελέσει μοχλό μετασχηματισμού;

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.33, No.115, 2011, pages 68-80

Issue:
Pages:
68-80
Section Title:
Άρθρα-Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αναφέρεται στο εγχειρίδιο: Έφη Αβδελά (επιμ.), Το Λύκειον των Ελληνίδων: 100 χρόνια, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2010, 500 σ., Η Μαρικα Ρόμπου-Λεβίδη είναι ανθρωπολόγος και διδάσκει στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του TEI Ηπείρου. (romboulevidis@xahoo.com)